Skip to main content

Оновлення 2.0.79 (../09/2023)

В оновлення увійшли наступні зміни:

  1.  Для реєстру ЕМК створений логічний реєстр «Не з'явилися вчасно» . В реєстрі відображаються ЕМК пацієнтів в яких  Наступний візит АРТ менше Поточна дата.
  2. В друкованій формі 027/ для аналізів CD та ВН, дата выводиться с поля «Дата та час дослідження».
  3. В картці Діагноз, поле «Опис діагнозу» збільшено до 9 рядків.
  4. В плані лікування ТБ збільшено таблицю Призначення ТБ.
  5. В картку Випадок ТБ додано поле Кількість отриманих доз.
  6. В Аналітичному реєстрі за Випадками ТБ, змінено підрахунок колонки Кількість отриманих доз.
    Отримана лікувальна доза - це всі препарати, які пацієнт прийняв в один конкретний день та які відмічено у контролі прийому препаратів зеленою галочкою "Виконано".