Skip to main content

Оновлення 1.0.48 (../08/2020)

Дана версія потребує встановленого компоненту Microsoft .NET Framework 4.8, детально тут...

1. В консультації нарколога, якщо існує актуальний план лікування по спеціальності з ознакою ЗПТ, тоді в полі "Епізод ЗПТ" автоматично підтягується епізод ЗПТ, якщо він не закритий на дату консультації
564.png

2. В картку Візити додано поле Код МКХ-10. Розмішене зліва від поля "Діагноз по МКХ10"
565.png

3. В картку Візити додано секцію "Обстеження"
566.png

4. В реєстрі "Запис на прийом" перейменовано колонку з "Користувач порталу" на "Користувач 100% LIFE" вона заповняється тоді, коли користувач через додаток "100% LIFE" записав себе на прийом.
567.png

5. В картці пацієнта поля "Ім'я" та "По батькові"  підтягують значення із довідників
568.png

6. Створено логреєстри для реєстру ЕМК
569.png

1). Логреєстр "Флюорографія в продовж місяця"
в лог. реєстрі відображається перелік ЕМК з такими умовами:

  • Пацієнти, яким слід зробити флюорографічні дослідження впродовж місяця
  • Є актуальний (не закритий) план лікування по спеціальності з ознакою "ЗПТ"

2). Логреєстр "Пропустили флюорографію"
в лог. реєстрі відображається перелік ЕМК з такими умовами:

  • В картці "Флюорографічне обстеження " поточна дата більша "Дата наступного обстеження"
  • Є актуальний (не закритий) план лікування по спеціальності з ознакою "ЗПТ"

3). Логреєстр "Зробити тест на ВІЛ"
в лог. реєстрі відображається перелік ЕМК з такими умовами:

  • Від дати останнього скринінгового дослідження з результатом "негативний" пройшло 6 місяців
  • Тип пацієнта не віл-інфікований
  • Є актуальний (не закритий) план лікування по спеціальності з ознакою "ЗПТ"

4). Логреєстр "Зробити тест на гепатит"
в лог. реєстрі відображається перелік ЕМК з такими умовами:

  • Пацієнти, яким слід зробити тести на гепатити впродовж 6 міс
  • Для яких в таблиці «Швидкі тести (ПАР, гепатити)» існує запис з максимальною датою обстеження та поле "Тест" не дорівнює "алкотестер" або "швидкий тест на ПАР" 

7. Реалізовано звіт з консультацій eHealth
570.png

8. Реалізовано звіт по Діагностичним звітам eHealth
571.png