Skip to main content

Оновлення 1.11 (../02/2024)

В оновлення увійшли наступні зміни:

  1. Відображення атрибуту "Пункт надання послуг" в картці "Зустрічі"

В картку «Проект» додано логічну ознаку «Використовується пункт надання послуг». (встановлюється ЦГЗ), якщо ознака не відмічена, тоді в зустрічах цього проекту атрибут «Пункт надання» не відображається.

    2. В картку "Зустріч" додано атрибут "Проект"

При створені зустрічі атрибут «Проект» відображається, якщо на консультанта розподілено послуги з двох або більше проектів. Якщо на консультанта розподілено один проект, атрибут приховується і автоматично заповнюється. 

Обрати проект можливо після заповнення атрибутів «Надавач послуг», «Дата», «Область», «Клієнт».

     3. В атрибуті «Послуги», записи відфільтровані згідно обраного проекту.

      4. Доопрацьовано звіти "Клієнти" і "Активність клієнтів"

Поле «Організація» заповнюється відповідним атрибутом з картки «Зустріч».