Skip to main content

Оновлення 1.0.6 (../10/2023)

  1. В картці Зустріч реалізовано атрибут «Місце роботи».image.png

   3. В картці Зустріч реалізовано атрибут "Область"

image.png

В мобільному додатку також реалізовано атрибут "Область"

image.png

4. Доопрацьовано картку Договір. В картці Договір реалізовано атрибут "Області".

image.png

5. Доопрацьовано звіт з оплачуваних послуг для роботи з кількома договорами.