Skip to main content

Оновлення 2.0.77 (../07/2023)

В оновлення увійшли наступні зміни:

1.       В плані лікування ЗПТ в «Форма організації/видачі препаратів ЗПТ» додані нові значення:

-          Щоденний прийом з використанням інших методів контролю

-          Щомісячний прийом під контролем

Змінено:

-          Щоденний прийом під контролем НА Щоденний прийом під контролем в ЗОЗ.

image.png

2.       В призначенні плану лікування ЗПТ додано лікарську форму «Розчин для ін’єкцій».

3.       В плані лікування ЗПТ для форми організації лікування "Щомісячний прийом під контролем", реалізовано нову форму "Призначення препарату, на основі щомісячного вживання".

Якщо обрано в версії ПЛ форму "Щомісячний прийом під контролем", тоді в картці Призначення препаратів в полі "Лікарська форма" обрати "Розчин для ін’єкцій"

                                "Частота прийому"  = 1 (без права на редагування)

"Тривалість прийому" = 28 днів

image.png

4.       Доопрацьована логіка роботи медичної сестри у зв’язку із появою нової форми контролю «Щомісячний прийом під контролем»

5.       Доопрацювання ПЛ eHealth:

5.1   Вкладка «Плани лікування» в ЕМК

·         Знято обмеження в кількості записів для відображення на вкладці (раніше не більше 50-ти)

·         Додано колонку «Категорія»

·         Колонку «Стан» змінено на «Статус». Реалізовано автоматичне оновлення статусу плану лікування з             eHealth

·         На панелі пошуку при пошуку за періодом додано +1 день

·         На панелі пошуку параметр фільтрації «Стан» змінено на «Статус», реалізовано фільтрацію по                       параметру «Статус»

image.png

5.2   Картка «План лікування», Вкладка «План лікування»

·         Додано скроль

·         Додано кнопку «Відправити в eHealth», яка ініціює процес реєстрації ПЛ з картки

·         При редагуванні ПЛ в статусі «Чернетка» поле «Взаємодія» тепер доступне для редагування

image.png

5.3     Вкладка та картка «Призначення»

·         Реалізовано процес отримання доступу до ПЛ з вкладки призначення:

ЯКЩО статус плану лікування = новий ТА автор поточний користувач ТА у автора немає права на редагування, при відкритті вкладки "призначення" надається форма отримання дозволу

В інших випадках - отримання по стандартному шляху.

·         На вкладку додано кнопку «Зареєструвати в системі eHealth всі призначення», яка дозволяє в одну дію підписати та зареєструвати всі призначення в стані «Проект» на вкладці, зручно при створені кількох призначень за допомогою нової кнопки «Додати інше» на картці призначення.

image.png

·         Реалізовано оновлення статусу призначення після реєстрації

·         На картку призначення додано скролл

·         На картку призначення додано кнопку «Додати інше»: при натисканні поточне призначення зберігається

та відкривається картка створення наступного.

·         На картку призначення додано кнопку «Відправити в «Ehealth»: ініціює процес реєстрації призначення з

картки. Кнопка відображається, якщо призначення в стані «Проект»

·         Додано автозаповнення поля «Програма» для призначень з типом «Направлення»

image.png

6.       Доопрацьовано функціонал по Направленням eHealth, а саме:

 У відповідності із новими вимогами eHealth було створено нові атрибути:

-          Кількість

-          Доступна кількість

image.png

7.       Обмежена фільтрація в аналітичних реєстрах

Обмеження відбуваються в реєстрі "Аналітичні дані по пацієнтам", реєстрі "Аналітичні дані по Випадкам ТБ" та реєстрі "Аналітичні дані за пацієнтами ЗПТ" за наступними умовами:

1.       Фільтрація відбувається з бокової панелі фільтрації

2.       Якщо користувач використовує умову фільтрації - атрибут "Дата зрізу" з умовою "між" та у вікні відображення є більше 10 колонок реєстру, автоматично запускається повідомлення - "Для виконання пошуку зменшить кількість колонок реєстру до 10"

image.png

8.       Реалізовано таблицю 4000 та 5000 для звіту ТБ06

9.       В Аналітичний реєстр за пацієнтами ЗПТ додано колонки:

Дата останньої консультації нарколога – не враховується консультація eHealth

Лікар – ПІБ

Дата завершення 1-го епізоду ЗПТ

Причина завершення 1-го епізоду

10.       Зміна кольору виділеного рядка реєстру для теми Office2007Blue

image.png

11.       В аналітичному реєстрі Випадки ТБ внесені зміни:

·         Видалена колонка Мазок/культура

·         Створена колонка Підтверджено бактеріологічно

·         Реалізована логіка розрахунку:

Можливі варіанти:

·         Позитивний

·         Негативний

12.       Додано колонки в реєстр Аналітичні дані за випадками ТБ:

·         На супроводі з (Дата початку контролю)

·         Вид контролю (можливість обрати один із 4 варіантів)

·         Реципієнт (можливість обрати один із 5 варіантів)

·         Назва ГО

·         Вік

·         Стать

image.png

13.       В контролі "Вид контролю":

·         Додано атрибути:

o    Реципієнт (вибір зі списку з довіднику "Реципієнт")

o    Коментар

·         Додано колонки в грід: Вид контролю, Реципієнт

·         Внесені в довіднику "Види контролю" значення "Соціальний супровід НГО" замінено на "Соціальний супровід"

image.png

image.png

Виправлення помилок:

1.       В аналітичному реєстрі виправлено помилку фільтрації по колонкам “Організація зупинки АРТ” і “Область зупинки АРТ”

2.       Виправлено помилку вивантаження даних в ексель з реєстру «Направлення пацієнта»

3.       Виправлено помилку, яка не давала можливості відкликати чи відмінити направлення ЕСОЗ

4.       Виправлено помилку некоректного відображення статусу плану лікування ЕСОЗ

5.       Виправлено помилку з довідниками ЕСОЗ