Skip to main content

Оновлення 1.0.75 hf2 (../04/2023)

В оновлення увійшли наступні зміни:

  1. Виправлено помилку, пов’язану з некоректною роботою розподілу препаратів ЗПТ.
  2. Виправлено помилку при імпорті електронного направлення з незаповненим полем «Медична програма».
  3. Виправлено помилку, пов’язану з дублюванням електронних направлень до призначень плану лікування eHealth при відсутності токену ІС.
  4. Виправлено помилку при генерації карток ОЯД на вкладці «Виправлені помилки» завдання на перевірку.
  5. Виправлено помилку «Необхідна кількість ТМЦ: … відсутня» на спецдії «Завершити інвентаризацію».