Skip to main content

Оновлення 1.0.8 (../12/2023)

В оновлення увійшли наступні зміни:

  1. При створенні/редагуванні/видаленні/відновлені зустрічі, система автоматично розраховує оплачуваність послуги. Якщо послуга вноситься минулим числом перерахунок відбудеться і для майбутніх послуг. 
  2. Оптимізовано швидкість побудови звіту з оплачуваних послуг.
  3. Змінено порядок і назву атрибута «Регіон організації» на «Регіон»

   5. Атрибут «Договір» став обов’язковим. Перелік договорів відображається згідно обраного регіону.

     6. Атрибут «Організація» автоматично заповнюється організацією виконавцем обраного договору.

    7. Для атрибутів «Регіон», «Договір», «Організація», «Програмний компонент» виконані наступні доопрацювання:

  •         Після вибору запису список залишається відкритим
  •         Доступна дія "Обрати все"(першим записом в списку). Після вибору змінюється на "Зняти виділення"
  •         Вже обрані записи не відображаються в списку

    8.  В полі «Регіон в якому надаються послуги» відображаються регіони договорів.

    9. Виправлено помилку з закриттям додатку при оновлені. Помилка виправлена в версії 1.08. Для оновлення додатку на 1.08 версію потрібно:

·       Відкрити в Google play/ app store

·       Знайти додаток «public health»

·       Натиснути оновити